Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası

Privacy Policy
KULLANIM ŞARTLARI

Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, Kayıtlı Üyeler için sitedegeri.yemekpost.com Çevrimiçi Hizmetinin kullanım standartlarını ortaya koymaktadır. sitedegeri.yemekpost.com web sitesini kullanarak siz (Üye) bu şartları ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız, bu web sitesinin tüm kullanımlarını derhal durdurmalısınız. Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirmek, değiştirmek veya güncellemek hakkını saklı tutuyoruz. Değişiklikler sitedegeri.yemekpost.com web sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, Anlaşmanın kabulü ve kabulünü ve değişikliklerini oluşturur. Bu paragrafta belirtilenler dışında, bu Anlaşma değiştirilemez.

1. Hizmetin Tanımı

sitedegeri.yemekpost.com üye istatistikleri, takım istatistikleri ve üyeler için profil kişiselleştirmesi sağlıyor.

2. Garantilerin Reddi

sitedegeri.yemekpost.com, bu web sitesinin doğruluğu, doğruluğu, güvenilirliği veya başka bir şekilde kullanılmasıyla ilgili veya bu web sitesinin sonuçlarıyla ilgili olarak açık veya zımni hiçbir şekilde herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. sitedegeri.yemekpost.com'un bu web sitesinin kullanımındaki herhangi bir kesintiden dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. sitedegeri.yemekpost.com, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk için zımni garantiler ve ihlal etmeme de dahil olmak üzere verilen bilgilerle ilgili tüm garantileri reddeder. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir; Bu nedenle, yukarıda atıfta bulunulan hariç tutma uygulanamaz.

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması

sitedegeri.yemekpost.com siteleri herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır ve özellikle sitedegeri.yemekpost.com herhangi bir özel, dolaylı, sonuçsal veya tesadüfi zararlardan veya kayıp karlarının zararlarından, gelir kaybından veya kullanımdan kaynaklanan kullanım kaybından sorumlu olmayacaktır. veya bu web sitesiyle veya onun içerdiği bilgilerle ilgilidir. Söz konusu zararlar, sözleşme, ihmal, haksız fiil, özkaynakta, yasada veya başka bir şekilde, söz konusu zararlar olasılığından dolayı sitedegeri.yemekpost.com'a bildirilmiş olsa dahi, ortaya çıkar. Bazı yargı bölgeleri, tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen hasarlar için sorumluluk sınırlamasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlamaların bazıları uygulanamaz.

4. Tazminat

Üye, sitedegeri.yemekpost.com'un ailesini, yan kuruluşlarını, iştiraklerini, yetkililerini ve çalışanlarını, makul avukatlar da dahil olmak üzere herhangi bir talep veya talepten zarar görmeden tazmin etmeyi ve tutmayı kabul eder. Herhangi bir üçüncü tarafın Hizmet'in kullanımı, bu Anlaşmanın ihlali veya Üyenin veya Hizmetin bir kullanıcısı tarafından herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi veya Hizmetin kullanımından kaynaklanan ücretler ve masraflar. ya da herhangi bir kişi ya da kuruluşun başka bir hakkı.

5. Üye Hesabı

Hizmetin tüm Üyeleri bir şifre ve bir hesap alır. Üyeleri yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmemiş olsun, kendi hesaplarında meydana gelen tüm faaliyetlerden tamamen sorumludur. Üye, Üyenin herhangi bir yetkisiz kullanımının veya Üyenin bildiği veya bilmesi gereken diğer güvenlik ihlallerini sitedegeri.yemekpost.com Personeli'ne bildirmeyi kabul eder. Üye'nin Hizmeti kullanma hakkı Üye için kişiseldir. Üye, sitedegeri.yemekpost.com'un açık yazılı onayı olmaksızın Hizmet'i yeniden satmamayı veya herhangi bir ticari kullanımda bulunmamayı kabul eder.

6. Hizmette Değişiklikler ve Kesinti

sitedegeri.yemekpost.com, Üyeye bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan Hizmeti değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar. sitedegeri.yemekpost.com, Üyeye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. sitedegeri.yemekpost.com Hizmeti değiştirme veya sonlandırma hakkını kullanmalıdır. Üye, sitedegeri.yemekpost.com'un web sitemize kesintisiz, kesintisiz veya güvenli erişimi garanti etmediğini ve web sitemizin çalışmasının, kontrolümüz dışındaki birçok faktör veya durumdan etkilenebileceğini veya olumsuz etkilendiğini kabul ve kabul eder.

7. Üçüncü Taraf Siteleri

Web sitemiz, İnternet üzerinden çevrimiçi satıcılar ve diğer üçüncü tarafların sahip olduğu ve işlettiği diğer sitelere bağlantılar gerektirebilir. Herhangi bir üçüncü taraf sitenin kullanılabilirliğinden veya içeriğinden veya içeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Bu tür bağlantılar veya söz konusu sitelerde bulunan içerikle ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu üçüncü taraf siteleri için site yöneticisi veya web yöneticisi ile iletişime geçmelisiniz. Bu üçüncü taraf sitelerini kullanımınız, her sitenin kullanım koşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir ve biz de bunlardan sorumlu değiliz. Tüm Üyeleri üçüncü taraf sitelerinin gizlilik politikalarını gözden geçirmeye teşvik ediyoruz.

8. Telif Hakkı ve Ticari Marka Bilgileri

sitedegeri.yemekpost.com tarafından onaylanmadı ve sitedegeri.yemekpost.com'un ya da üretme veya yönetme konusunda resmi olarak yer alan herkesin görüşlerini veya fikirlerini yansıtmaz. ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.


Privacy Policy
TERMS OF USE

This Terms of Use Agreement sets out the usage standards of the sitedegeri.yemekpost.com Online Service for Registered Members. By using the sitedegeri.yemekpost.com website, you (Member) agree to these terms and conditions. If you do not accept the terms and conditions of this agreement, you must immediately stop all use of this website. We reserve the right to change, change or update the terms and conditions of this agreement at any time without notice. The changes will take effect immediately after they are published on the sitedegeri.yemekpost.com website. Your continued use of the Service after the changes are made will constitute the acceptance and acceptance and modifications of the Agreement. Except as provided in this paragraph, this Agreement cannot be changed.

1. Description of the Service

sitedegeri.yemekpost.com provides member statistics, team statistics and profile personalization for members.

2. Refusal of Warranties

sitedegeri.yemekpost.com makes no representations or warranties, either express or implied, regarding the accuracy, accuracy, reliability or other use of this website or the results of this website. sitedegeri.yemekpost.com  will have no responsibility for any interruption in the use of this website. sitedegeri.yemekpost.com disclaims all warranties regarding the information provided, including implied warranties for merchantability and fitness for a particular purpose, and non-infringement. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties; Therefore, the exclusion referred to above cannot be applied.

3. Limitation of Liability

sitedegeri.yemekpost.com sites will not be responsible for any losses and in particular sitedegeri.yemekpost.com will not be responsible for any special, indirect, consequential or incidental losses or losses of lost profits, loss of use or loss of use. or related to this website or the information it contains. Such losses arise even if it has been reported to sitedegeri.yemekpost.com due to the possibility of such damages in the contract, negligence, wrongful act, equity, law or otherwise. Some jurisdictions do not allow limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so some of the above limitations cannot be applied.

4. Compensation

The Member agrees to indemnify and retain sitedegeri.yemekpost.com's family, subsidiaries, affiliates, officers and employees, without being harmed by any request or request, including reasonable lawyers. Fees and costs arising from the use of the Service by any third party, a breach of this Agreement or any intellectual property right by the Member or a User of the Service or use of the Service. or any other right of any person or organization.

5. Member Account

All Members of the service receive a password and an account. It is fully responsible for all activities occurring in its own accounts, whether its members are authorized or not. The Member agrees to report any unauthorized use of the Member or other security violations that the Member knows or should know to sitedegeri.yemekpost.com Staff. The Member's right to use the Service is personal to the Member. The Member agrees not to resell the Service or to make any commercial use without the express written consent of sitedegeri.yemekpost.com.

6. Changes and Interruptions in Service

sitedegeri.yemekpost.com reserves the right to change or stop the Service with or without notice to the Member. sitedegeri.yemekpost.com will not be responsible to the Member or any third party. sitedegeri.yemekpost.com should use the right to change or terminate the Service. The Member accepts and acknowledges that sitedegeri.yemekpost.com does not guarantee uninterrupted, uninterrupted or secure access to our website and that the operation of our website may be affected or negatively affected by many factors or situations beyond our control.

7. Third Party Sites

Our website may require links to online sellers and other sites owned and operated by other third parties. You agree that we are not responsible for the availability or content or content of any third party site. If you have any concerns about such links or content on those sites, you should contact the site administrator or webmaster for these third party sites. Your use of these third party sites is subject to the terms of use and privacy policies of each site and we are not responsible for them. We encourage all Members to review the privacy policies of third-party sites.

8. Copyright and Trademark Information

It is not endorsed by sitedegeri.yemekpost.com and does not reflect the views or opinions of sitedegeri.yemekpost.com or anyone officially involved in producing or managing. are trademarks or registered trademarks.